Thông tin liên hệ:

Công ty Nhôm Đúc Hải Vân

Xóm 8, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Việt Nam