Thông tin liên hệ: 

Xóm 8, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Việt Nam

Điện thoại: 098 708 35 67
Email: [email protected]
Websie: https://nhomduchaivan.com